dnes je 13.7.2024

Input:

§ 187b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.6 § 187b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017

Verlag Dashofer

§ 187b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017

(1)

V konaní začatom pred 1. júnom 2017, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. mája 2017.

(2)

V konaní, ktoré začne úrad po 31. máji 2017 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 17. apríla 2016, sa postupuje podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016.

(3)

Postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie alebo postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. mája 2017, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. mája 2017.