dnes je 14.7.2024

Input:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

1.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.34 Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

Mgr. Martina Galabová

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou (ZsNH) verejný obstarávateľ postupuje v súlade s ustanoveniami § 117 ZVO. Ustanovenia § 117 ZVO stanovujú viacero postupov, ako ktorý má verejný obstarávateľ pri zadávaní takýchto zákaziek uplatňuje. V každom prípade je však verejný obstarávateľ pri ich zadávaní povinný postupovať tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli hospodárne.

Aké sú povinnosti verejného obstarávateľa pri zadávaní ZsNH?

Ustanovenia § 117 ZVO stanovujú niektoré povinnosti, ktoré je verejný obstarávateľ pri zadávaní ZsNH povinný dodržiavať, ako aj určujú niektoré úkony, ktoré je oprávnený (nie však povinný) vykonať.

V prvom rade musí verejný obstarávateľ pri zadávaní ZsNH postupovať tak, aby boli vynaložené náklady na predmet zákazky hospodárne. Znamená to, že verejný obstarávateľ pri zabezpečovaní