dnes je 14.6.2024

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<december  február>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: ÚpIA-EL3/1-20/2020
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
Bez určenia postupu: Zmluvy na základe rámcovej dohody (§ 26 ods. 5)
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ? Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ? Úrad pre investície a akvizície
Telefón: +421 960317670
Email: maria.grocholova@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mod.gov.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-20/2020
Hlavný kód CPV
18813000-1
Druh zákazky
Stručný opis:
Nákup a dodanie obuvi 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok pre potreby príslušníkov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v sortimente podľa technickej špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov: Topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok béžové, topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok výberové, topánky 2015 pre výsadkárov, topánky 2019 do sťažených klimatických podmienok pre špecialistov, topánky 2015 vysoké pre čestné stráže letné, topánky 2015 vysoké pre čestné stráže zimné, topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok béžové mierenková výroba, topánky 2015 do sťažených klimatických podmienok výberové mierenková výroba, topánky 2015 pre výsadkárov mierenková výroba, topánky 2019 do sťažených klimatických podmienok pre špecialistov mierenková výroba, topánky 2015 vysoké pre čestné stráže letné mierenková výroba, topánky 2015 vysoké pre čestné stráže zimné mierenková výroba a prostriedkov na ošetrovanie obuvi pre potreby.
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
OPIS
Názov
Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok
Časť č.: 1.
Dodatočné kódy CPV
35812300-2

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994, Slovenskej armády 52, Nemšová
Opis obstarávania:
Topánky 2019 do sťažených klimatických podmienok pre špecialistov 2 500 párov
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním predmetu zákazky s názvom "Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok a prostriedky na ošetrovanie obuvi" verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 910 337 podľa § 16 ods.1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba " zákon o verejnom obstarávaní"). Verejný obstarávateľ podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je zodpovedný za zabezpečenie procesu tohto verejného obstarávania verejnej súťaže, výsledkom ktorej má byť uzatvorenie rámcovej dohody.

Názov
Prostriedky na ošetrovanie obuvi
Časť č.: 2.
Dodatočné kódy CPV
39812200-9

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994, Slovenskej armády 52, Nemšová Vojenský útvar 9994 Centrum zásob Poprad, Skladová 3, Poprad
Opis obstarávania:
Hydrofóbny krém na obuv do sťažených klimatických podmienok Impregnačný prípravok na obuv do sťažených klimatických podmienok Prostriedok na údržbu topánok do sťažených klimatických podmienok béžových
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním predmetu zákazky s názvom "Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok a prostriedky na ošetrovanie obuvi" verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 910 337 podľa § 16 ods.1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba " zákon o verejnom obstarávaní"). Verejný obstarávateľ podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je zodpovedný za zabezpečenie procesu tohto verejného obstarávania verejnej súťaže, výsledkom ktorej má byť uzatvorenie rámcovej dohody.

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 134-328846
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY1.:Kúpna zmluva č. 2022/247:
Zákazka/časť je pridelená: Áno
ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2022-10-10T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
(MSP ? ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Chcete uviesť pôvodnú predpokladanú celkovú hodnotu zákazky/časti: Nie
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 280 000,00
bez DPH
Informácie o subdodávkach

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2023-01-09T00:00:00


PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.6.2024
1 EUR1,08 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,34 PLN (-0)
1 EUR24,69 CZK (-0,01)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV