dnes je 24.5.2024

Input:

§ 163

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4.1 § 163

Verlag Dashöfer

§ 163

Revízne postupy podľa tohto zákona sú

a)

žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo v súťaži návrhov,

b)

dohľad nad verejným obstarávaním.