dnes je 14.7.2024

Input:

Aktualizácia verejné obstarávanie: Podmienka nevyhnutnosti doplňujúceho plnenia

5.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.44 Aktualizácia verejné obstarávanie: Podmienka nevyhnutnosti doplňujúceho plnenia

JUDr. Marek Šmid, LLB

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO”) vydal všeobecné metodické usmernenie č. 2-2023 zo dňa 12.10.2023, vo veci podmienky nevyhnutnosti doplňujúceho plnenia v kontexte § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO”).

Bod 108 preambuly Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej ako „Smernica”) ustanovuje, za akých podmienok môže dôjsť k úprave pôvodnej zákazky bez nového postupu verejného obstarávania. Ide najmä o situáciu, kedy sú potrebné doplňujúce stavebné práce, tovar alebo služby.

Predmetný bod 108 Smernice bol implementovaný do § 18 ods. 1 písm. b) ZVO (ktorý