dnes je 13.7.2024

Input:

Rokovanie s úspešným uchádzačom o znížení zmluvnej ceny

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.51 Rokovanie s úspešným uchádzačom o znížení zmluvnej ceny

JUDr. Marek Šmid, LLB

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO”) vydal metodické usmernenie č. 13133-5000/2023 zo dňa 30.08.2023, vo veci rokovania o znížení zmluvnej ceny.

Podľa § 56 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO”), verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania o znížení zmluvnej ceny1.

Predmetné ustanovenie zakotvuje možnosť verejného obstarávateľa/obstarávateľa, so zreteľom na zásadu hospodárnosti a efektívnosti, rokovať s úspešným uchádzačom výhradne o znížení zmluvnej ceny, avšak uvedená požiadavka nesmie byť prezentovaná ako ultimátna a ani podmienená hrozbou vylúčenia uchádzača.

ÚVO poukázal na