dnes je 14.7.2024

Input:

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

23.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:51

Kapitoly videa

Obsahom webinára je predstavenie spoločensky zodpovedného verejného obstarávania a sociálneho verejného obstarávania. Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie je proces, pri ktorom verejný obstarávateľ nakupuje tovary, služby a stavebné práce, ktoré potrebuje, a pritom získava maximálnu hodnotu za peniaze, vytváraním prospechu pre spoločnosť a ekonomiku a minimalizovaním negatívnych dopadov na životné prostredie. Sociálne verejné obstarávanie je zodpovedné zadávanie verejných zákaziek zohľadňujúce jedno alebo viacero sociálnych hľadísk, ktoré môže predstavovať vplyvný nástroj na zlepšenie udržateľného rozvoja a tiež na dosiahnutie sociálnych cieľov Európskej únie a jej členských štátov.

Lektor

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Lektor Mgr. Jozef Kubinec, MSc vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.