dnes je 25.4.2024

Input:

§ 187h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2022

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.10.2 § 187h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2022

Verlag Dashofer

§ 187h

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2022

(1)

Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 30. marca 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.

(2)

Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 30. marca 2022, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.

(3)

Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 30. marca 2022, sa