dnes je 14.7.2024

Expert verejného obstarávania
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

v online knihe Expert verejného obstarávania sú spracované odborné profesijné informácie, ktoré rozoberajú problematiku verejného obstarávania pre vaše každodenné použitie. V online knihe sú spracované informácie k zadávaniu zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní v rámci procesného spracovania verejného obstarávania a jeho jednotlivých súčastí.

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je základnou právnou úpravou celého procese verejného obstarávania avšak k jeho praktickému uplatneniu, treba porozumieť celému procesu verejného obstarávania ako takému. Práve z tohto dôvodu sa stane táto online kniha Vašou každodennou pomôckou v celom procese verejného obstarávania. 

Rozsiahly novelizovaný zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

01.06.2023 - 30.03.2024

151/2022 Z. z.

31.03.2024 -

395/2021 Z. z.

Zákon priniesol už  množstvo zmien a úprav, z ktorých vyberáme:

 • Úprava niektorých výnimiek pre nadlimitné, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou v 1
 • Úpravy spôsobu stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6
 • Doplnenie zákonného obmedzenia uzavrieť zmluvu, ak konečným prijímateľom výhod je verejný funkcionár podľa § 10 ods. 1 písm. c)
 • Úprava v rámci vyhotovenia referencií podľa § 12
 • Doplnenie centrálnej obstarávacej organizácie (§ 15 ods. 7 a 8)
 • Doplnenie možnosti odstúpiť od uzavretej zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody podľa § 19
 • Úprava v rámci používania elektronickej komunikácie podľa § 20
 • Úpravy týkajúce sa určenia, preukazovania a posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní §§ 32 až 41
 • Možnosť uplatnenia dĺžky, záruka ako kritérium na vyhodnotenie ponúk (§ 44 ods. 12)
 • Úpravy týkajúce sa predkladania ponúk § 49
 • Úpravy týkajúce sa komisie na vyhodnotenie ponúk podľa § 51
 • Úpravy týkajúce sa otvárania ponúk podľa (§ 52 ods. 2)
 • Úprava týkajúca sa uskutočnenia elektronickej aukcie (§ 54 ods. 6)
 • Úprava týkajúca sa priameho rokovacieho konania (§ 82 ods. 2)

V online knihe okrem odborne spracovaných článkov nájdete i samotné znenie zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov i metodiku verejného obstarávania.

Súčasťou predplatného online knihy je i bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe.

K online knihe je i 24-hodinový prístup do právnych predpisov z oblasti verejného obstarávania.

S pozdravom


Claudia Frindtová

Čo nájdete v online knihe?

 • Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní ohľadne zákaziek na poskytnutie výskumných a vývojových služieb
 • Princípy vo verejnom obstarávaní
 • Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov
 • Opis predmetu zákazky
 • Predpokladaná hodnota zákazky
 • Podmienky účasti vo VO
 • Typy zmluvných vzťahov
 • Kritéria na vyhodnotenie ponúk
 • Zábezpeka ponuky
 • Príprava súťažných podkladov
 • Zodpovedné verejné obstarávanie
 • Zoznam hospodárskych subjektov
 • Jednotný európsky dokument a čestné vyhlásenie
 • Oznámenia vo verejnom obstarávaní a k nim sa vzťahujúce lehoty
 • Vyhlásenie verejného obstarávania
 • Komisia na vyhodnotenie ponúk
 • Predkladanie ponúk
 • Sprístupnenie a otváranie ponúk
 • Posúdenie splnenia podmienok účasti
 • Hodnotenie ponúk
 • Posúdenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti nahradených JED-om alebo čestným vyhlásením
 • Uzavretie zmluvy
 • Informačné a zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa po ukončení procesu verejného obstarávania
 • Zrušenie verejného obstarávania
 • Zmena zmluvy/rámcovej dohody a odstúpenie od zmluvy/rámcovej dohody
 • Zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa v profile verejného obstarávateľa, archivačné povinnosti
 • Vyhotovenie referencií a Evidencia referencií
 • Revízne postupy
 • Žiadosť o nápravu
 • Konanie o námietkach
 • Preskúmanie úkonov kontrolovaného pred alebo po uzavretí zmluvy (Kontrola postupu VO)
 • Zadávanie podlimitných zákaziek
 • Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

 

Čo získate s online knihou?

 • 365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti verejného obstarávania,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • vestník verejného obstarávania - Informácie na dennej aktualizácii!!!
 • metodiku verejného obstarávania
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Mgr. Martina Galabová
Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako metodik odboru verejného obstarávania. Pracovala tiež na Ministerstve financií SR v centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s realizáciou postupov verejného obstarávania pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ a taktiež s poradenstvom v oblasti vereného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov. Venuje sa publikačnej činnosti, lektorovaniu a poradenskému servisu. Je autorka publikácie „Centrálne verejné obstarávanie“ vydavateľstva VERLAG DASHŐFER.

JUDr. Marek Šmid, LLB.
JUDr. Marek Šmid, LLB.

Je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Spoločne s jeho tímom poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie obchodným spoločnostiam, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám a to v rôznych oblastiach práva vrátane pracovného práva. Svoje skúsenosti nadobudol počas svojej viac ako 10-ročnej praxe v advokácií na Slovensku, ako aj v zahraničí

 
 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Verejné obstarávanie v roku 2024

Oblasť verejného obstarávania si vyžaduje osobitnú pozornosť. Od 31.3.2024 nastávajú ďalšie zmeny v problematike verejného obstarávania. Aké...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<jún  august>

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.7.2024
1 EUR1,09 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,25 PLN (+0,01)
1 EUR25,34 CZK (-0,01)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV